Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Pomôžte zachrániť kaplnku pri malej železničnej stanici

Zdá sa, že kaplnka Sv. Jána Nepomuckého pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto sa predsa len dočká rekonštrukcie. Farnosť Banská Bystrica – Katedrála vyhlásila verejnú zbierku, z ktorej bude financovaná rekonštrukcia kaplnky (I. etapa- rekonštrukcia strechy). Momentálne ide o záchranu objektu, ktorý je hodnotný z architektonického aj pamiatkového hľadiska. V súčasnosti sa musí riešiť havarijný stav, bez poukazovania na vlastnícke vzťahy a na to, že rekonštrukcia sa mohla vykonať už dávnejšie. Je len otázkou času, kedy sa bez rýchleho zásahu kaplnka zaradí k Bárczyovskému kaštieľu v Radvani a k Thurzovmu domu pod Urpínom, a mesto Banská Bystrica príde o ďalší hodnotný objekt. Aj symbolické 1 € v danom prípade nemusí byť málo, keby sa do zbierky zapojilo niekoľko tisíc ľudí, čo vzhľadom na súčasný počet obyvateľov mesta vôbec nie je nereálne. Ak máte záujem podporiť zbierku, podrobnosti sa dočítate v letáku v obrazovej prílohe.

http://www.katedralabb.sk/index.php?page=kaplnka-verejna-zbierka

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri železničnej stanici Banská Bystrica mesto – kultúrna pamiatka zapísaná v ÚZKP SR pod číslom 10034/0, jediná baroková sakrálna stavba v meste, ktorá si zachovala svoju pôvodnú podobu, nakoľko nebola v neskorších obdobiach stavebne upravovaná. Postavená bola v druhej polovici 18. storočia, po roku 1760. Maľby v kaplnke sú dielom A. Schmidta (o autorovi nižšie). V zadnej časti kaplnky došlo nedávno k prepadnutiu strešnej konštrukcie, nakoľko drevené časti krovu ako aj šindľová strešná krytina sú silno poškodené. Z uvedeného dôvodu do objektu permanentne zateká či už dažďová voda alebo voda z topiaceho sa snehu a dochádza k  poškodzovaniu nástropných a nástenných malieb v interiéri kaplnky. Objekt si rovnako vyžaduje sanáciu muriva proti prenikaniu vlhkosti.
Anton Schmidt (*1706 ? Viedeň – † 1773 Banská Štiavnica) – rakúsky maliar, pôsobiaci predovšetkým v oblasti stredoslovenských banských miest, predstaviteľ neskorobarokového maliarstva. S jeho dielom sa môžeme stretnúť napr. v kostole Sv. Kríža na banskoštiavnickej kalvárii, v kaštieli vo Svätom Antone, vo farskom kostole v Kremnici, v piaristickom kostole v Prievidzi. V Banskej Bystrici zanechal veľkolepé dielo, a to v podobe maliarskej výzdoby farského (nemeckého) kostola Nanebovzatia Panny Márie ako aj kaplnky sv. Jána Nepomuckého.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď