Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Prvé známe zemetrasenie na Slovensku.

Viete že vo štvrtok 13. júna 1443 postihlo  stredoslovenskú banskú oblasť zemetrasenie? Silné otrasy spôsobili popraskanie múrov domov, kostolov či pevných hradov. V mnohých prípadoch došlo aj k zrúteniu budov. Najväčšie škody spôsobilo zemetrasenie na banských dielach, pretože mnohé šachty a štôlne boli zničené závalmi. Na túto neobyčajnú udalosť nám zachovali pamiatku mestskí pisári v Banskej Bystrici, Kremnici a Banskej Štiavnici. Zemetrasenie sa tak stalo prvým doloženým výskytom seizmických aktivít na našom území.

 
 

Zdieľaj tento príspevok