Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Štátny československý učiteľský ústav

Funkcionalistická budova štátneho československého učiteľského ústavu bola postavená v rokoch 1932 – 1933 na vtedajšom Nábreží légií č. 6 a školským účelom slúži nepretržite. Stavba sa realizovala podľa projektu architekta Františka Eduarda Bednárika, ktorý je rovnako autorom ďalších piatich stavieb v našom meste, a to budovy energetických závodov na ulici F. Švantnera č. 9 (dnes Stredoslovenská energetika, a. s.), zákadnej školy na Námestí Štefana Moyzesa č. 23 (za budovou hlavnej pošty), notárskeho internátu na ulici Československej armády č. 25 (dnes Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií), polikliniky s bytovým domom na Hornej ulici č. 62 a ulici Československej armády č. 27-29) a komplexu bytových domov vojenských gážistov na Hronskom predmestí č. 5-10. Stavba učiteľského ústavu má pôdorys nepravidelného písmena “T“.  Učebné priestory a kabinety sú orientované smerom do Štefánikovho nábrežia, chodby do dvorného traktu. V krídle budovy orientovanom do Kapitulskej ulice sa nachádza knižnica a telocvičňa, ktorá dnes slúži ako koncertná sieň základnej umeleckej školy. Na povrchovú úpravu fasády bol požitý brizolit pieskovej farby a keramický obklad s keramickými tvarovkami. Budova má dve hlavné schodiská, ktorých presvetlenie zabezpečujú steny zo sklobetónových tvárnic. Na hlavnom priečelí sa nachádzal pôvodne československý štátny znak, ktorý bol za vojnového slovenského štátu odstránený a nahradený slovenským štátnym znakom. Pri hlavnom vchode do budovy sa po stranách nachádzajú dva keramické reliéfy, tematicky venované vede a umeniu. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR pod č. 11297 a v súčasnosti prebieha jej komplexná obnova. Zahŕňa výmenu všetkých okenných výplní a opravu fasády, ktorej by sa mala navrátiť pôvodná farebnosť.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď