Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Brigáda v parčíku pri Medenom Hámri

Dňa 17.4.2016 náš spolok v spolupráci s OZ Permon zorganizoval v poradí už tretiu brigádu, zameranú na jarné vyčistenie parčíka pri Medenom Hámri, kde je umiestnené II. zastavenie špaňodolinskej krížovej cesty a pamätný kameň venovaný cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sissi. Zamerali sme sa hlavne na vyzbieranie odpadkov, vyhrabanie opadaného lístia a vyčistenie okraja vozovky, lemujúcej parčík. Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa tejto každoročne organizovanej akcie zúčastnili.

 
 

Zdieľaj tento príspevok