Domovská stránka » Novinky » 5. výročie založenia BBSOO

 
 

5. výročie založenia BBSOO

 

Dňa 8. júna 2017 uplynulo 5 rokov od založenia občianskeho združenia “Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný”. Myšlienky, na ktorých bolo založenie spolku postavené, si našli za toto krátke obdobie svojich priaznivcov. Propagácia histórie nášho mesta a realizovanie aktivít na jeho zveľadenie má svoje miesto aj v dnešnej dobe a chceme sa týmto poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k napĺňaniu našich cieľov.