Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Technické služby mesta Banská Bystrica

V roku 2015 by sme si pripomenuli 60. výročie založenia Technických služieb mesta Banská Bystrica. Po spoločenských zmenách v roku 1989 však dochádza ako aj v iných odvetviach k privatizácii podniku a činnosti, ktoré technické služby zabezpečovali prechádzajú na novovzniknuté súkromné spoločnosti (ICEKO, GANZ, Progres HLŠ, PUFEKO, MIS, JAKABB). Technické služby mesta vznikli 1. júna 1955. Za ich predchodcov možno považovať podnik Verejnoprospešné závody, založený v roku 1949 a podnik Komunálne služby, založený v roku 1953. TSM na území mesta zabezpečovali nasledovné činnosti: čistenie mesta (ručné a strojové), odvoz a likvidácia domového odpadu, údržba komunikácií, verejného osvetlenia a zvislého a vodorovného dopravného značenia, prevádzka verejných toaliet, správa cintorínov a údržba verejnej zelene (až do vzniku sadovníckeho podniku mesta, neskôr ZAaRES-u). Jednotlivé prevádzky podniku sa nachádzali na rôznych miestach v meste, a až v roku 1971 sa začalo s výstavbou areálu TSM na Srnkovej, ktorý využívajú nástupnícke súkromné spoločnosti dodnes. Pre zaujímavosť možno spomenúť, že už koncom 70. rokov bola rozpracovaná myšlienka výstavby spaľovne komunálneho odpadu, ktorá však nebola zrealizovaná. S jej umiestnením sa plánovalo v južnej časti mesta smerom na Zvolen, v blízkosti existujúcej čistiarne odpadových vôd. Vo fotogalérii vám prinášame pohľad na dnes už historické vozidlá, ktoré Technické služby mesta v minulosti využívali.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď