Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image
nápis na fasáde kostola

Slovensko – česká účastinná stavebná spoločnosť

V nedávno publikovanom článku sme vás oboznámili s pôsobením architekta a staviteľa Aloisa Peierbergera, ktorého firma aktívne pôsobila v odvetví stavebníctva na území nášho mesta. Ďalším subjektom, ktorý realizoval hneď niekoľko stavieb v Banskej Bystrici a okolitých mestách bola Slovensko – česká účastinná stavebná spoločnosť. Areál firmy sa nachádzal v lokalite „Na potôčku“ (bývalé Pozemné stavby), budovy administratívy a projekcie stáli na dnešnej Kukučínovej ulici a boli asanované v súvislosti s výstavbou polyfunkčného domu Arkádia v roku 1992. Začiatky fungovania spoločnosti siahajú do roku 1921. Pod svojim pôvodným názvom existovala do roku 1945, kedy došlo k premenovaniu na Tatra – účastinná spoločnosť v Bratislave. Krátko na to niesol podnik názov „Bratia Strenitzer v Banskej Bystrici“. V roku 1948 dochádza k znárodneniu podniku a jeho začleneniu pod Československé stavebné závody, národný podnik, filálka v Bratislave. V roku 1951 prechádza majetok podniku na Pozemné stavby, n. p., podnikové riaditeľstvo v Banskej Bystrici.

Väčšinu stavieb navrhol a projektoval architekt Pavel Walluch (* 14.10.1884 –  † 14.11.1942), ktorého rodinný dom s ateliérom sa nachádzal na Tehelnej ulici č. 3 (dnes Rudlovská cesta). V roku 1960 bol dom aj s pozemkom vyvlastnený a v týchto miestach postavili budovu Krajského projektového ústavu. V súčasnosti je v majetku RTVS, predtým STV. Pavel Walluch sa zúčastnil aj užšej architektonickej súťaže na stavbu Národného domu v Banskej Bystrici. Stavba sa nakoniec realizovala podľa víťazného projektu architekta Emila Belluša. Krátko po dokončení Národného domu si situácia vyžiadala vykonanie niekoľkých stavebných zásahov, ktoré realizovala Slovensko – česká účastinná stavebná spoločnosť. Následne firma realizovala ďalšie stavebné úpravy na Národnom dome v roku 1935, podľa projektu architekta Wallucha.

Z celkového počtu realizovaných stavieb sa zameriame na tie najznámejšie. Patrí sem budova filiálky Národnej banky československej v Národnej ulici č. 10. Budova bola postavená v neorenesančnom slohu podľa projektu pražského architekta Josefa Skřivánka v rokoch 1930 – 1932. Vďaka citlivo poňatej rekonštrukcii objektu začiatkom 90 – tych rokov 20. storočia, môžeme dnes budovu vidieť v takmer pôvodnom stave.

Ukážkou sakrálnych stavieb je evanjelický kostol vo Zvolene na námestí SNP, postavený v rokoch 1922 – 1923 v neogotickom slohu.

Kultúrno – spoločenským akciám dodnes slúži sála, ktorá sa nachádza v dvornom trakte domu číslo 21 na Hornej ulici (sídlo Evanjelického spolku). V týchto priestoroch bolo istý čas v prevádzke kino Bystrica. Spoločenská sála bola postavená v roku 1927.

Na záver stoja za zmienku mestské obytné domy na dnešnej ulici Československej armády, vila lekárnika Flittnera, ktorá sa nachádzala pod pamätníkom SNP, ako aj dom Jozefa Steinera v Národnej ulici č. 6).

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď