Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Z histórie banskobystrického kachliarstva – 2. časť

Obklad-sokla-pece-reliefna-kachlica-s-levom-pod-stromom-a-neuplna-nadobkovita-kachlica-zo-starej-fary-z-mestskeho-hradu-prva-polovica-15.-stor.

Najstaršia kachľová pec nájdená počas archeologického výskumu v roku 1996 bola zistená v interiéri starej fary v mestskom hrade, ktorá vyhorela počas požiaru 10. apríla 1500. Pec vyrobená z nádobkovitých aj reliéfnych neglazúrovaných kachlíc stála na tehlovom podstavci na maltovej…

Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

Mestskú vilu na ulici Timravy č. 3, si dal na Uhlisku v roku 1934 postaviť banský inžinier Béla Bortnyák. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde dokončil štúdium v roku 1916. Vilu vlastnil až do roku 1959.…

Nová 0 Euro souvenir bankovka – Dominik Skutecký

Dňa 21. apríla 2020 bola daná do predaja v poradí už deviata zberateľská 0 Euro souvenir bankovka, s námetom viažucim sa na Banskú Bystricu. Ide o najznámejší obraz od banskobystrického maliara Dominika Skuteckého – Trh v Banskej Bystrici. Dielo bolo…

Z histórie banskobystrického kachliarstva

Obklad-sokla-pece-reliefna-kachlica-s-levom-pod-stromom-a-neuplna-nadobkovita-kachlica-zo-starej-fary-z-mestskeho-hradu-prva-polovica-15.-stor.

Banská Bystrica právom patrí medzi najvýznamnejšie mestá na Slovensku. Svojmu postaveniu vďačí nerastnému bohatstvu, najmä medi. Vďaka ťažbe a spracovaniu medenej rudy prichádza do Banskej Bystrice kapitál, ktorý podporuje hospodársky rast mesta a jeho rozvoj. Zisky z banskej činnosti, ktoré sa sústreďujú v rukách…

Domy banskobystrických lekárov

Lekárske povolanie v období I. Československej republiky bolo upravené zák. č. 113/1929 Zb. o lekárskych komorách a zák. č. 114/1929 Zb. o výkone lekárskej praxe, ktoré stanovovali nové pravidlá a podmienky v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. K zásadným zmenám dochádza…

Banská Bystrica na poštových zálepkách

V minulosti sa listy zasielané poštou na zadnej strane zabezpečovali voskovou pečaťou. Postupne však pečatný vosk a pečate nahrádzajú papierové zálepky, rôznych tvarov, farebného a námetového prevedenia. Vo fotogalérii vám prinášame ukážku poštových zálepiek s fotozábermi Banskej Bystrice. Konkrétne tieto…

Za farbou indiga – 2. časť

Za-farbou-indiga-2.-cast-foto-Ing.Jana-Holickova-11

Učeň – Tovariš – Majster Modrotlačiarske remeslo sa dedilo z otca na syna so všetkými výrobnými tajomstvami. Pôvodné nemecké modrotlačiarske rodiny rýchlo splývali s domácim slovenským etnikom. Na asimiláciu stačila jedna generácia. Každý farbiar vlastnil mnoho vzorov a foriem, podľa potrieb…

Hrobka rodiny Herritzovcov

Hrobka rodiny Herritzovcov (veľkostatkári a pivovarníci) bola postavená na západnom okraji rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moyzesa, v tesnej blízkosti dnes už neexistujúcej zlatníckej bašty. Jedná sa o stavbu postavenú v neorenesančnom slohu podľa projektu budapeštianskeho architekta Miklósa Ybla. Hrobka má pôdosrys nepravidelného kríža…

Banskobystrické strelecké kasárne

Prinášame vám panoramatický pohľad na areál streleckých kasární. Tieto boli postavené v rokoch 1893 -1894 spolu s evanjelickým gymnáziom, ako prvé budovy na dnešnej Skuteckého ulici. Autorom záberu je banskobystrický fotograf Otto Lechnitzký. Pri zhotovení záberu stál v miestach, kde sa dnes…