Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

November

– 3. november 1852 – v Španej Doline sa narodil maliar a výtvarný pedagóg Andrej Stollmann. Maľoval portréty, krajinky, veduty predovšetkým z Banskej Bystrice, figurálne kompozície s národopisnou a náboženskou tematikou. Andrej Stollman zomrel 1. septembra 1933 v Banskej Bystrici.
– 4. november 1829 –  grófka Terézia Brunswicková zriadila v Banskej Bystrici prvú detskú opatrovňu na Slovensku (ďalšiu r. 1831 v Bratislave, a r. 1832 v Trnave). Opateru detí predškolského veku si vyžiadalo rozmáhajúce sa zamestnávanie žien v novovznikajúcich priemyselných podnikoch. Opatrovňa bola založená v dome na Hornej striebornej ulici č. 15. Od školského roku 1898/1899 bola opatrovňa umiestnená v Lazovnej ulici č. 32.

– 4. november 1883 – v Hořiciach sa narodil maliar, grafik, ilustrátor a autor farebného grafického listu s pohľadom na banskobystrické námestie, Karel Vik. Maľoval krajinu, zátišia a podobizne, neskôr sa zameral na drevoryt. Z množstva štúdií a náčrtov zhromaždených počas pobytu na Slovensku vznikol krajinný cyklus Slovensko, ktorý knižne vyšiel v Prahe v roku 1948, s textom Dr. Anny Horákovej-Gašparíkovej. Karel Vik zomrel 8. októbra 1964 v Turnove.

– 7. november 1892 – v Budapešti sa narodil maliar Július Flache. Od roku 1917 pôsobil v Banskej Bystrici, ktorú často zobrazoval vo svojich dielach. V roku 1920 založil Jednotu výtvarných umelcov Slovenska. Zomrel 18.9. 1967 v Banskej Bystrici.
– 8. november 1908 – vo dvore radnice v Banskej Bystrici zhorelo prvé kamenné divadlo v Uhorsku. V divadle mohlo sledovať predstavenie naraz až 300 divákov.
– 8. november 1985 – zhorela na Štadlerovom nábreží Kolkáreň.

– 11. november 1340 – Karol I. Róbert potvrdil mestské výsady Belu IV., ale osobitným dodatkom zrušil právo oslobodenia obyvateľov Banskej Bystrice od povinnosti platenia mýta.
– 13. november 1473 – kráľ Matej Korvín vydal v Diósgyori darovaciu listinu, ktorou daruje svojej milenke a matke svojho jediného syna Jána Korvína Barbore Edelpockovej zo Steinu dom v Banskej Bystrici a k nemu patriaci majetok.
– 14. november 1815 – zomrel v Banskej Bystrici Samuel Rožnay (* 27. 7. 1787 vo Zvolene), priekopník umeleckého prekladu v slovenskej literatúre. Preložil diela významných gréckych (Anakreón, Sapfo, Homér) a rímskych (Vergílius) básnikov. Prekladal aj z poľštiny a ruštiny ( Slovo o pluku Igorovom do nemčiny).
– 15. november 1494 – bola uzatvorená predbežná dohoda Thurzovcov a Fuggerovcov  o spoločnom mediarskom podniku v Banskej Bystrici.
– 16. november 1806 – v Brezne sa narodil spoluzakladateľ a podpredseda Matice slovenskej Karol Kuzmány. Zomrel 14. augusta 1866 v Turčianskych Tepliciach.
– 17. november 1573 – hodinársky majster Jakub Fabián zo Slovenskej Ľupče vystavil banskobystrickému magistrátu vyúčtovanie za opravu vežových hodín v Banskej Bystrici.
– 19. november 1543 – kráľ Ferdinand I. zvolal do Banskej Bystrice krajinský snem, ktorý trval do 12. januára 1544. Na sneme sa rozhodlo, že 75 percent daní sa má použiť na protitureckú obranu. Snemoví poslanci požiadali kráľa, aby prísne zakročil proti šíreniu protestantizmu.
– 20. november 1782 – Ján Jozef Tumler požiadal mestskú radu o prijatie za občana Banskej Bystrice a o povolenie založiť tlačiareň.
– 25. november 1434 – Žigmund Luxemburský vydal privilegiálnu listinu potvrdzujúcu mestské práva. Znovu sa v nej objavuje zmienka o opätovnom oslobodení Bystričanov od platenia mýtnych poplatkov.