Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Banskobystrickí mäsiari

Podľa dostupných informácii si banskobystrickí mäsiari dávajú v roku 1443 overiť mestskej rade kópiu svojich starších cechových artikúl. V meste neskôr pôsobia dva mäsiarske cechy – nemecký a slovenský, pričom nemecký získal oficiálne cechové artikuly až 28. februára v roku 1586, ktorý boli prepisom ich staršieho znenia. Spočiatku sa o vybudovanie mäsiarstiev na vhodných miestach staralo samotné mesto a dávalo ich do prenájmu obom cechom. Súkromné mäsiarstva sa nachádzali predovšetkým v Kapitulskej ulici. Veľký požiar, ktorý zachvátil v roku 1794 celé mesto mal za následok ich zánik. Mesto rovnako zabezpečovalo pastviny pre chovaný dobytok a postupom času sa porážanie zvierat mohlo vykonávať len na bitúnku alebo pri Hrone. Povinnosťou nielen mäsiarskeho cechu bola obrana mesta v prípade nebezpečenstva. Posádky tvorili príslušníci cechu a puškári so zámočníkmi. Mäsiarsky cech mal na starosti dodnes stojacu baštu pri pamätníku SNP. Práve pod ňou sa nachádzala dnes úž neexistujúca Mäsiarska ulica, ktorej zástavba siahala od hostinca “U Kopov“ po Kapitulskú ulicu. Po prijatí uhorského živnostenského poriadku v druhej polovici 19. storočia zanikajú cechy a mäsiarstvo sa postupne stáva individuálnou živnosťou. Následne začína vznikať v meste sieť predajní s mäsom a údeninami. V 30. rokoch 20. storočia ich bolo v meste vyše dvadsať. Vo fotogalérii vám prinášame pohľad na dobové reklamy, zábery na domy, kde sa prevádzky nachádzali, na mestský bitúnok a mäsiarsku baštu.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď