Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Asanácia územia Banskej Bystrice

Stavebný rozvoj každého mesta má za následok odstraňovanie rôznych objektov, likvidáciu celých ulíc alebo mestských častí, a ich nahradenie novou zástavbou alebo revitalizáciou daného územia. V prípade Banskej Bystrice asanácia prebehla hneď v niekoľkých etapách. Na konci II. svetovej vojny bolo potrebné odstrániť objekty silne poškodené náletmi a výbuchmi. Išlo o domy v priestore medzi koncom Dolnej ulice a Dolným námestím (rohový dom na Dolnej ulici č. 53, budova parného a valcového mlyna, a dom č. 2 v Parkovej ulici, pri moste cez potok Bystrica (na jeho mieste dnes stojí obchodný dom OCA). Jedine Thurzov dom na Námestí SNP č. 4, bol napriek veľmi silnému poškodeniu, kompletne zrekonštruovaný. Čiastočne zničená synagóga na ulici Janka Kráľa ešte nejaký čas slúžila ako predajňa stavebnín. Ďalšia etapa búrania súvisela s reguláciou Hrona a riešením dopravnej situácie. Priamo sa to dotklo parných a vaňových kúpeľov pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto a plavárne pod Urpínom. Z mapy mesta zmizla celá pôvodná zástavba na Štadlerovom nábreží, ďalej domy v lokalite Hušták a Na Troskách. Podobu Strieborného námestia zmenili továrenské haly textilky Slovenka. Výstavba sídliska Fortnička mala zase za následok likvidáciu pozostatkov mestského opevnenia a takmer celej Dolnej Striebornej ulice. Búranie rovnako postihlo rad prízemných domov v Katovnej ulici, ako aj domy na konci Lazovnej ulice, od evanjelického kostola až po Vančov mlyn. Ako ďalší dôvod na likvidáciu starších objektov, bolo uvoľnenie miesta pre novú zástavbu. Budove hlavnej pošty ustúpili domy na Hornej ulici č. 1,3,5 a Mühlsteinova bašta v areáli mestského hradu. Dom potravín stojí na mieste domov č. 12 a 13 na Námestí Štefana Moysesa, budovu bývalého jezuitského gymnázia v Kapitulskej ulici č. 12 nahradil dom priemyselného tovaru (DPT), väčšia časť areálu liehovaru Perla a domy č. 56 a 58 na Hornej ulici uvoľnili miesto pre obchodný dom Hron, otvorený 14. novembra 1964 (neskôr PRIOR), dom v Národnej ulici č. 14 bol ani nie po 15-tich rokoch svojej existencie zbúraný kvôli výstavbe nového bytového domu správy štátnych lesov a statkov (s výstavbou sa začalo za vojnového Slovenského štátu), areál továrne na modrotlač na hranici Banskej Bystrice a Radvane uvoľnil miesto budove Krajského národného výboru (dnes budova okresného úradu). Radikálny zásah do podoby historického centra predstavovala výstavba pamätníka SNP a s ňou spojená asanácia desiatok domov a troch celých ulíc. Samostatnou kapitolou možno nazvať likvidáciu mestečka Radvaň a obce Kráľová, pričlenených k mestu. Bytová výstavba bola v danej dobe prioritou a historické hľadiská nebral nikto do úvahy. Okrem dvoch kostolov, troch kaštieľov a niekoľkých domov sa nezachovalo z pôvodnej zástavby nič. Ako už bolo v úvode naznačené, každé mesto je živý organizmus a rozvíja sa. Ostáva však na voľné uváženie, či všetky vyššie uvedené zásahy boli skutočne nevyhnutné, či bol ich rozsah primeraný a či v konečnom dôsledku splnili svoj účel. Fotogaléria dokazuje, že asanačná vlna, ktorá sa za posledné desaťročia prehnala našim mestom, spôsobila nemalé straty.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď