Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Kvetinový erb mesta a revitalizácia kamenného múrika pod sochou partizána

Inšpiráciou pre výsadbu kvetinového erbu mesta Banská Bystrica pod sochou partizána pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, boli zachované fotografie z 30. rokov minulého storočia. Tie zachytávajú detailne kvetinovú výzdobu v týchto miestach. Projekt sa bude realizovať v najbližších dňoch, v spolupráci s mestskou organizáciou ZAaRES. V nadväznosti na to, je našim cieľom aj obnova pôvodného múrika z kamenných blokov, z ktorého celkovej dĺžky je viditeľná menšia polovica. Zvyšok múrika je pod hrubým nánosom zeminy. Za účelom jeho lokalizácie bola vykopaná pozdĺžna sonda, ktorá potvrdila jeho existenciu a je predpoklad, že sa zachoval v celej svojej pôvodnej dĺžke. Po odkopaní zeminy, dôjde k celkovej úprave terénu, vyčisteniu kameňov a oprave škárovania. Vo fotogalérii vám prinášame tri dobové zábery daného miesta, ako aj zábery z odkrývania kamenného múrika.

 
 

Ďaľší príspevok Články

 
 

Zdieľaj tento príspevok