Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Budova rímsko – katolíckeho biskupského seminára v Kapitulskej ulici

História budovy rímsko – katolíckeho biskupského seminára v Kapitulskej ulici č. 21 (dnes Diecézne centrum Jána Pavla II.) siaha až do rokov 1805 – 1807, kedy došlo k prestavbe staršieho objektu a jeho adaptácii na vyučovacie účely. Následne prešla budova niekoľkými rozsiahlymi stavebnými úpravami, ktoré jej dali dnešnú podobu. Výučba v seminári trvala nepretržite od roku 1807 až do roku 1950, kedy došlo nariadením vlády k zrušeniu tejto inštitúcie.

 
 

Zdieľaj tento príspevok