Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Banskobystrické sirotince

V minulosti zabezpečovala starostlivosť o siroty na území mesta rímsko – katolícka cirkev prostredníctvom kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul. Pôvodne bol sirotinec umiestnený v objektoch tzv. kláštora na konci Dolnej ulice pri kostole sv. Alžbety. V roku 1928 kongregácia kupuje v Mestskom parku tzv. Pehmovu vilu s priľahlými pozemkami. V roku 1931 tu bol dokončený nový sirotinec, známy pod názvom „Vincentinum“. Neskôr bola budova adaptovaná na internát SPŠ  J. Murgaša a od roku 1992 slúžia jej priestory pre Katolícke gymnázium Š. Moysesa. Po II. svetovej vojne starostlivosť o siroty postupne preberá štát v novozriaďovaných detských domovoch.

 
 

Zdieľaj tento príspevok