Domovská stránka » Články » Banská Bystrica na pohľadniciach vydavateľa Filipa Macholda

 
 

Banská Bystrica na pohľadniciach vydavateľa Filipa Macholda

 

V roku 1908 vydal Filip Machold sériu kolorovaných pohľadníc, pre ktorú je charakteristická biela pasparta, v ktorej sú jednotlivé zábery umiestnené a výrazná modrá obloha. Celkový počet záberov vydaných v tejto edícií nie je známy. Pre zaujímavosť je vhodné uviesť, že s uvedeným typom pohľadnicovej šablóny sa stretávame aj u iných európskych vydavateľov pohľadníc.