Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Mesiac: marec 2020

 • Hrobka rodiny Herritzovcov

  Hrobka rodiny Herritzovcov

  Hrobka rodiny Herritzovcov (veľkostatkári a pivovarníci) bola postavená na západnom okraji rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moyzesa, v tesnej blízkosti dnes už neexistujúcej zlatníckej bašty. Jedná sa o stavbu postavenú v neorenesančnom slohu podľa […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Banskobystrické strelecké kasárne

  Banskobystrické strelecké kasárne

  Prinášame vám panoramatický pohľad na areál streleckých kasární. Tieto boli postavené v rokoch 1893 -1894 spolu s evanjelickým gymnáziom, ako prvé budovy na dnešnej Skuteckého ulici. Autorom záberu je banskobystrický fotograf […]

  pokračujte v čítaní
   
 • 200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

  200. výročie narodenia Andreja Braxatorisa Sládkoviča

  Dňa 30. marca si pripomíname 200. výročie narodenia štúrovského básnika a evanjelického kňaza Andreja Braxatorisa Sládkoviča (* 30. marca 1820 Krupina – †  20. apríla 1872  Radvaň nad Hronom). Jeho posledných […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Za farbou indiga

  Za farbou indiga

  V roku 2017 pripravilo Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici výstavu Modrotlač – za farbou indiga. Autorom výstavy a sprievodného textu je historik PhDr. Filip Glocko. My vám teraz tento sprievodný […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Prvé známe zemetrasenie na Slovensku.

  Viete že vo štvrtok 13. júna 1443 postihlo  stredoslovenskú banskú oblasť zemetrasenie? Silné otrasy spôsobili popraskanie múrov domov, kostolov či pevných hradov. V mnohých prípadoch došlo aj k zrúteniu budov. […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Nariadenie proti prepychu

  Mestská rada Banskej Bystrice vydala 14. decembra tlačou Sprawy Mestské a šat poradek pri tomto kralowskem swobodnem a baňskem měste Bistricy. Týmto nariadením sa snažila zabrániť nadmernému prepychu v obliekaní, nákladným […]

  pokračujte v čítaní
   
 • Vysoká pec v Ľubietovej

  V roku 1722 banskobystrickí mešťania Samuel Keller a Modor znovu postavili vysokú pec v Ľubietovej. Z poverenia Dvorskej komory vo Viedni túto vysokú pec vybudoval Carl Philipp Kropf už v roku […]

  pokračujte v čítaní