Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Mariánsky stĺp

V hornej časti námestia pred Oberhausom stál od roku 1681 Mariánsky stĺp. O stavbu stĺpa v mene katolíckych veriacich požiadal jezuitský superior Ján Haeffel. S jeho stavbou sa začalo v roku 1679 a vysvätený bol 5. októbra 1681. Na udržiavanie stĺpa daroval 1500 zlatých aj uhorský panovník Leopold I., ktoré boli uložené v banskobystrickej komore (suma bola ale podivuhodne likvidovaná až v rokoch 1754 – 1755). Stĺp však na svojom mieste nevydržal ani rok, keďže počas Tökölyho nepokojov dalo samotné knieža príkaz na jeho odstránenie. Katolíckej časti obyvateľstva  sa to prirodzene nepáčilo a tak požiadali kapitánov Suča a Juraja Suhajdu, ktorí boli poverení strhnutím stĺpu, aby s týmto počkali dovtedy, kým mešťania nepredložia na posúdenie, ohľadom tejto veci, žiadosť samotnému Tökölymu. 25. septembra sa vrátila delegácia od Tökölyho a priniesla so sebou list od kniežaťa, v ktorom na veľkú radosť katolíkov,  nariaďoval dielo zachovať. Po naliehaní protestantského obyvateľstva Tököly nakoniec zotrval na vykonaní svojho pôvodného rozkazu a tak Gašpar Pocsi v jeho mene opäť nariadil sochu zrútiť. Socha bola preto 28. septembra 1682 odstránená.

Stĺp bol nanovo postavený až v roku 1719, na znak vďaky Panne Márii za záchranu mesta pred morovou epidémiou. Zásluhu na tom mal páter Jozef Gastinger, kazateľ nemeckého kostola, ktorý požiadal mestský magistrát o výstavbu Sochy Blahoslavenej Panny Márie na námestí. Magistrát za poplatok 3600 zlatých so stavbou nového stĺpa súhlasil. Na tento účel bola veriacimi vyzbieraná spomínaná suma. Po tom, ako páter Gastinger predniesol pamätnú kázeň, v ktorej sa hovorilo, ako by mesto mohlo byť nápomocné pri stavbe nového stĺpu na námestí, sa magistrát rozhodol prispieť na jeho stavbu materiálom.  Zo zápisu z dňa 14. augusta 1719 sa dozvedáme, že sa mesto rozhodlo prostredníctvom pána účtovníka na stavbu Sochy Blahoslavenej Panny Márie, odovzdať pátrovi Jozefovi Gastingerovi dve debny vápna a 3000 tehál.

Stĺp vysoký 13,2 metra stojí na stupňovitom schodisku v tvare šesťuholníka. Spodná časť stĺpu s volútovými príporami má polygonálny tvar. V strede plôch sú kartuše s nápismi AVE MARIA, GRATIA PLENA a DOMINUS TECUM (pred II. svetovou vojnou tam bol nápis IMMACULATA a po vojne sa už táto kartuša na stĺpe nenachádzala).

Klasicistický stĺp pozostáva z pätky a drieku je zakončený kompozitnou hlavicou, na ktorej je umiestnená socha Panny Márie, vysoká 245 cm. Autor pôvodného diela nie je známy. Stĺp bol niekoľko krát upravovaný. Koncom 19. storočia bol opravený a horná časť so sochou Panny Márie boli prestavané v klasicistickom štýle. Najzásadnejším zásahom bolo odstránenie ohrady okolo schodišťa v roku 1897.  V tom istom roku zvažovala mestská rada aj o jeho presunutí do stredovej osi námestia. Roku 1964 bol Mariánsky stĺp premiestnený do priestoru bývalej Promenády v blízkosti areálu hradu v súvislosti s návštevou Nikitu Sergejeviča Chruščova pri príležitosti osláv 20. výročia SNP (socha Panny Márie nemohla byť z ideologických dôvodov za tribúnou). Po rekonštrukcii námestia v roku 1994 sa Mariánsky stĺp vrátil takmer na svoje pôvodné miesto.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď