Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Budova ozdravovne Sociálnej ochrany štátnych zamestnancov

Sociálna ochrana štátnych zamestnancov bola založená v roku 1921 a jej pobočky sa nachádzali na území celej Československej republiky. Hlavným cieľom organizácie bolo poskytovanie podpôr v prípadoch práceneschopnosti a budovanie kúpeľných domov a ozdravovní pre chorých členov a ich rodiny. Ročný príspevok štátneho zamestnanca predstavoval sumu 24,- Kč. Členská základňa v Banskej Bystrici bola pred II. svetovou vojnou, v počte vyše 1000 štátnych zamestnancov. Pôvodné plány na vybudovanie ozdravovne s kúpaliskom v Banskej Bystrici počítali s umiestnením zariadenia v prírode na periférii mesta, pričom prevádzkované malo byť len v letných mesiacoch. Veľkolepé plány však zabrzdila finančná situácia organizácie a bol zvolený náhradný variant. Výsledkom bola budova na rohu dnešných ulíc Československej armády a Kukučínovej, dokončená v roku 1936. Pôvodná adresa bola Nádražná ulica č. 4. Veľmi štedro sa zachovalo mesto Banská Bystrica, ktoré v roku 1933 odpredalo stavebný pozemok za sumu 2.970,- Kč, pričom trhová cena v tom čase bola cca 30.000,- Kč. Celkové náklady na výstavbu dosiahli sumu 300.000,- Kč. Ako stavebník vystupovalo Obecne prospešné stavebné a bytové družstvo „Sociálna ochrana pre stredné Slovensko, spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Banskej Bystrici“. V objekte sa nachádzalo na prvom a druhom poschodí 16 izieb a správcovský byt, na prízemí bola umiestnená spolková miestnosť a čitáreň. Budova sa v tom čase nachádzala na okraji mesta a v jej blízkom okolí boli k dispozícii plaváreň „Pod Urpínom“, vojenská plaváreň „Pod Rybou“, sokolské športoviská (futbal, tenis) na nábreží Hrona a parné a vaňové kúpele pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto. V neposlednom rade tu bola taktiež možnosť pre vychádzky do prírody a turistiku. Po II. svetovej vojne postupne prevzalo funkciu tejto organizácie novovzniknuté revolučné odborové hnutie (ROH). V roku 1962 sa budova dostáva do vlastníctva štátu a bola v nej umiestnená krajská plemenárska správa. Dnes má objekt komerčné využitie, nachádza sa tu lekáreň, ambulancie súkromných lekárov, obchod so športovým oblečením, reklamná agentúra a iné.

Zdielajte na

Zanechať Odpoveď