Domovská stránka » Zaujímavosti » Alegória siedmich smrteľných hriechov

 
 

Alegória siedmich smrteľných hriechov

 

* Viete, že na oporných pilieroch farského kostola sa nachádzajú figurálne plastiky, znázorňujúce sedem smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť) ? Z dvoch plastík sa zachovali len fragmenty.