Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Alegória siedmich smrteľných hriechov

* Viete, že na oporných pilieroch farského kostola sa nachádzajú figurálne plastiky, znázorňujúce sedem smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo a lenivosť) ? Z dvoch plastík sa zachovali len fragmenty.

 
 

Ďaľší príspevok Zaujímavosti

 
 

Zdieľaj tento príspevok