Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Nariadenie proti prepychu

Mestská rada Banskej Bystrice vydala 14. decembra tlačou Sprawy Mestské a šat poradek pri tomto kralowskem swobodnem a baňskem měste Bistricy. Týmto nariadením sa snažila zabrániť nadmernému prepychu v obliekaní, nákladným a bohatým svadobným, pohrebným i cechovým hostinám. Nariadenie upravovalo napr. počet hodovníkov a počet chodov na jednotlivých hostinách, stanovovalo dĺžku ich trvania, odmeny hudobníkom, ba dokonca aj vymenovávalo, ktoré jedlá sa smú podávať. V časti o obliekaní boli uvedené odevy, obuv a šperky, ktoré mešťania pod hrozbou vysokých pokút nesmeli nosiť. Mestská rada svoje nariadenie odôvodňovala neutešenou materiálnou situáciou mesta a mešťanov, dlhotrvajúcimi vojnami a s nimi súvisiacimi vysokými vojenskými daňami a úpadkom baníctva.

 
 

Ďaľší príspevok Zaujímavosti

 
 

Zdieľaj tento príspevok