Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

September

– 3. septembra 1256 potvrdzuje Belo IV. výsady pre nemeckých hostí z predchádzajúceho roku.
– 3. september 1873 – bola daná do prevádzky trať Zvolen – Banská Bystrica
– 3. septembra 1950 bola otvorená Harmanecká jaskyňa – Izbica.


– 12. september 1271 – Štefan V. potvrdzuje výsady svojho predchodcu Bela IV. pre nemeckých hostí.
– 12. september 1761 – vynesením rozsudku boli vinníci veľkého požiaru z 3. augusta, Ondrej Kabala, Matej Aigler a Ján Vajda, odsúdený na 4 až 5 rokov nútených prác v okovách. 14. októbra im Kráľovská kúria znížila rozsudok na dva roky. Ako poľahčujúcu okolnosť im uznala to, že spomínaní tesári nie sú až tak zodpovední za škody spôsobené požiarom, keďže v ten deň fúkal silný vietor, ktorý v hlavnej miere dopomohol k šíreniu ohňa.
– 12. september 2003 – na námestí SNP pred asi 50 000 pútnikmi slúžil omšu pápež Ján Pavol II.
– 14. september 1713 – bola na slávnostnej procesii odovzdaná verejnosti Kalvária na Urpíne

– v dňoch 14. – 28. septembra 1947 sa v Banskej Bystrici konala „Výstava priemyslu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby“, ktorú organizovala banskobystrická obchodná a priemyselná komora. Firmy, živnostníci a majstri ľudovej umeleckej výroby tu prezentovali svoju činnosť a produkciu.


– 16. september 1845 – skupina mladobernolákovcov , najmä duchovných, založila v Banskej Bystrici Pohronský spolok, ktorý sa prostredníctvom pobočiek orientoval na osvetovú a výchovnú činnosť, vzdelávanie, štúdium vlastných dejín, jazyka a literatúry. Spolok napomáhal zblíženiu s evanjelickými vzdelancami a posilneniu národnej jednoty
– 17. september 1554 – vyhorela celá Dolná ulica
– 17. september 1626 – z poverenia Gabriela Bethlena zložili v Ľubietovej stredoslovenské banské mestá do rúk Štefana Horvátha a Gašpara Ormaia prísahu vernosti
– 17. september 1944 – v Národnom dome v Banskej Bystrici sa konal zjednocovací zjazd Sociálnej demokracie na Slovensku a KSS.


– 20. september 1494 – Ján Korvín, nemanželský syn kráľa Mateja Korvína, dal Thurzovcom do prenájmu svoj dom a bane v Banskej Bystrici. V decembri im prenajal svoje bane aj uhorský kráľovský pokladník Žigmund Ernust. Neskôr tak urobili ďalší svetskí aj cirkevní hodnostári.
– 20. september 1836 – Karol Kuzmány vydal v Banskej Bystrici prvé tri zväzky časopisu Hronka. Po tri zväzky Hronky vydal aj v nasledujúcich dvoch rokoch. Almanach Hronka vydal svedectvo nielen o tvorbe nastupujúcej generácie, ale aj starších slovenských autorov.
– 27. september 1936 – navštívil Banskú Bystricu prezident E. Beneš.