Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Marec

– 1. marec 1905 – bola daná do prevádzky banskobystrická mestská elektráreň


– 2. marec 1363 – Ľudovít Veľký potvrdzuje výsady Belu IV. obyvateľom  Banskej Bystrice.


– 6. marec 1459 – v Augsburgu sa narodil spoluzakladateľ Thurzovsko – Fuggerovského mediarskeho podniku Jakub Fugger – Bohatý. Zomrel 30. decembra 1525 v Augsburgu.
– 13. marec 1776 – pápež Pius VI.  vydaním buly „Regalium principum“ schválil vytvorenie banskobystrického biskupstva, ktoré bolo vyčlenené z ostrihomskej arcidiecézy.
– 15. marec 1443 – Banskobystrický richtár Ján Per obnovil artikuly banskobystrického mäsiarskeho cechu.
– 16. marca 1495 podpísali v Bratislave Ján Thurzo z Betlanoviec a Jakub Fugger, nazývaný Bohatý, zakladaciu zmluvu Thurzovsko – Fuggerovskej podnikateľskej spoločnosti v Banskej Bystrici.
– 22. marca 1684 sa v Očovej narodil magnus decus Hungariae – veľká ozdoba Uhorska,  Matej Bel – Funtík, autor Notitia Hungariae novae historico-geographica, tj.  Historicko-geografické poznatky o súčasnom Uhorsku. V Banskej Bystrici pôsobil v rokoch 1708 – 1714 ako prorektor a rektor evanjelického lýcea a ako evanjelický kazateľ. Zomrel 29. augusta 1749 v Bratislave.


– 23. marca 1494 v českom Moste sa narodil Ján Dernschwam, humanistický vzdelanec, banský odborník a cestovateľ, jedna z vedúcich osobností kultúrneho humanistického života na Slovensku. Od roku 1521 pracoval pre Thutzovsko – Fugerovský mediarsky podnik. Od roku 1529 až do roku 1546, kedy podnik prešiel do rúk eráru, býval v Banskej Bystrici. Bol vlastníkom druhej najvýznamnejšej knižnice v období humanizmu na Slovensku. Knižnica mala 651 zväzkov, ktoré obsahovali 2 270 tlačených i rukopisných diel. Knižnica sa dnes nachádza vo Viedenskej Nationalbibliothek. Zomrel v roku 1568 v Častej pri Trnave, kde je aj pochovaný.

       – 25. marca 1287 – Panovník Ladislav VI. potvrdil výsady nemeckých hostí, ktoré im udelil Belo IV.

– 25. marca 1466 sa k šiestim stredoslovenským banským mestám (Kremnica, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Nová Baňa, Pukanec, Ľubietová) pripojila Banská Belá a vznikol tak Zväz siedmich banských miest.
– od 25. marca do 3. apríla 1944 sa v Banskej Bystrici konali Sväté misie.


– 25. marca 1945 bola v priebehu Západokarpatskej útočnej operácie sovietskej a rumunskej armády oslobodená Banská Bystrica.


– 26. marca 1863 – V Banskej Bystrici sa narodil Július Cesnak, ktorý v rokoch 1893 – 1923 pôsobil vo funkcii mešťanostu (primátora) Banskej Bystrice. Počas týchto neuveriteľných 30 rokov sa významnou mierou pričinil o najväčší rozkvet nášho mesta. Zomrel 13. apríla 1933 v Banskej Bystrici. Pochovaný je v rodinnej hrobke na evanjelickom cintoríne.


– 30. marca 1465 potvrdzuje Matej Korvín výsady Banskej Bystrice, v znení listiny vydanej Žigmundom Luxemburským.