Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Január

– 1. januára sa každoročne konala voľba nového banskobystrického richtára. Ceremónia sa začala už tretej hodine ráno a končila pred poludním. Výsledky volieb vyhlásil farár v nemeckom kostole. Právo voliť a byť volení mali iba tí držitelia meštianskych práv, ktorí sa mohli preukázať vlastníctvom domu na rínku. Toto privilégium sa sledovalo tak dôsledne, že ak nejaký mešťan zvolený do funkcie predal svoj dom, musel sa funkcie vzdať. Podobné kritérium nemožno doložiť zo žiadneho iného mesta na Slovensku.
-1. január 1966 – k Banskej Bystrici boli pričlenené obce Laskomerské, Majer, Radvaň – Kráľová, Rudlová a Sásová. Banská Bystrica tak po zlúčení mala tieto časti: 1. Iliaš, 2. Kráľová, 3. Majer, 4. Podlavice, 5. Radvaň, 6. Rudlová, 7. Sásová, 8. Skubín.
– 8. január 1893 – v Banskej Bystrici sa narodil architekt Ladislav Hudec. Zomrel 26. októbra 1958 v Berkeley v USA, pochovaný je na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici.

– 29. januára 1933 bol slávnostne otvorený nový skokanský mostík gen. M. R. Štefánika na Srnkovej.