Domovská stránka » Články (Stránka 2)

 
 

Články

 
Rekonštrukcia bytového domu na Železničiarskej ulici č.2

Rekonštrukcia bytového domu na Železničiarskej ulici č.2

V súčasnosti prebieha rekonštrukcia domu na rohu Žezničiarskej a Robotníckej ulice. Pôvodne išlo o nájomný bytový dom Viktora Kúna a Jakuba Strelingera, ulica Na Pílu č. 3, dokončený v roku 1911. Naposledy budovu využívala organizácia Datasystém. Následne bola niekoľko rokov prázdna, a až doteraz neudržiavaná. Vo fotogalérii vám prinášame podobu [...]

 
Prvá jarná brigáda

Prvá jarná brigáda

V nedeľu 8. apríla 2018 sme sa zamerali na vyčistenie priestoru, naľavo od sochy partizána pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto. Práce prebehli v úzkej súčinnosti so zamestnancami správcu mestskej zelene ZAaRES-u a s OZ Permon. Chceme im týmto poďakovať, ako aj spoluobčanom, ktorí v rámci akcie “Za krajšie [...]

 
Obnova objektu bývalej posádkovej nemocnice sa blíži ku koncu

Obnova objektu bývalej posádkovej nemocnice sa blíži ku koncu

Dlhé roky zanedbaná budova posádkovej nemocnice z roku 1893, v areáli bývalých kasární na Skuteckého ulici č. 33 (pôvodne Súdobná ulica č. 21), sa začala rekonštruovať v roku 2015.  Jej celkovú obnovu môžeme hodnotiť vysoko pozitívne, kde aj napriek súčasným stavebným zásahom (adaptácia podkrovných priestorov a prístavba) bol plne rešpektovaný pôvodný vzhľad objektu. Vo [...]

 
Chyby pri výrobe pohľadníc

Chyby pri výrobe pohľadníc

Medzi pohľadnicami sa veľmi ojedinele objavia exempláre, kde pri ich výrobe došlo k chybe a vychádzalo sa z obráteného negatívu. Výsledkom sú zrkadlové obrazy. Vo fotogalérii vám prinášame 3 pohľadnice s obráteným obrazom, spolu so správnym vyobrazením.

 
Zachráňme špaňodolinský organ – víťazný projekt

Zachráňme špaňodolinský organ – víťazný projekt

Za obnovu špaňodolinského organu hlasovalo 19.590 ľudí. Je to najvyšší počet hlasov, ktoré zabezpečia financovanie obnovy organu z prostriedkov Nadácie VÚB. https://www.nadaciavub.sk/novinky/verejnost-rozhodla-restaurovani-organu-v-spanej-doline.html PREČO BY MAL VYHRAŤ ŠPAŇODOLINSKÝ ORGAN? 1) ide o posledný organ na území Slovenska so zachovaným autentickým barokovým zvukom - píšťalový fond a hracia skriňa sú kompletne dochované, bez vážnejších zásahov 2) posledný z veľkých [...]

 
Banská Bystrica na farebných pohľadniciach veľkého formátu

Banská Bystrica na farebných pohľadniciach veľkého formátu

Vo fotogalérii vám prinášame celkovo 16 farebných pohľadníc veľkého formátu. Zachytávajú naše mesto v rozmedzí rokov 1965 – 1985.

 
Kaštiele v mestskej časti Radvaň

Kaštiele v mestskej časti Radvaň

Vo fotogalérii vám prinášame 3 dobové fotografie kaštieľov, ktoré sa nachádzajú v dnešnej mestskej časti Radvaň. Kaštieľ Radvanských a Bárczyovský kaštieľ, pôvodne územie obce Radvaň nad Hronom a Tihányiovský kaštieľ, pôvodne územie obce Kráľová. Kaštieľ Radvanských sa v súčasnej dobe komplexne rekonštruuje pre potreby Akadémie umení. Bárczyovský kaštieľ sa nachádza [...]

 
Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Zo starých fotoalbumov – rok 1935

Fotogalériu tvoria zábery, zachytávajúce dobovú atmosféru mesta v roku 1935.

 
Kalendár na rok 2018

Kalendár na rok 2018

Milí Banskobystričania, tak ako po minulé roky, pokračujeme v tradícii vydávania historického kalendára aj tento rok. Na rok 2018 pripravujeme stolový kalendár s ešte nepublikovanými zábermi nášho krásneho mesta v časoch prvej Československej republiky (1918 – 1939). V predaji bude opäť za symbolickú dotovanú cenu, už od polovice októbra. Spolu [...]

 
Ulica Timravy

Ulica Timravy

Prinášame vám na porovnanie identický záber, a to pohľad do ulice Timravy v mestskej časti Uhlisko, pri pohľade z Bellušovej ulice. Prvá fotografia pochádza z roku 1942 a druhá z roku 2017.