Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Mesiac: apríl 2021

  • 2 %

    Realizáciu projektov Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete podporiť aj poukázaním 2% z dane.  Prostriedky získané v roku 2020 sme opätovne použili na nákup drevín a kvetov pre obnovu verejnej […]

    pokračujte v čítaní