2 %

 

Realizáciu projektov Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného môžete podporiť aj poukázaním 2% z dane.  Prostriedky získané v roku 2018 sme opätovne použili na nákup drevín a kvetov pre obnovu verejnej zelene. Pri výsadbe spolupracujeme s mestskou organizáciou ZAaRES. Výsadba by sa mala zrealizovať v najbližších týždňoch a o jej výsledku budeme našich priaznivcov informovať na webstránke. V mene všetkých Banskobystričanov srdečne ďakujeme !

Tlačivo na stiahnutie tu :

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

(po uložení je tlačivo editovateľné)