Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Plán činnosti na rok 2014.

 

     Aj keď možno neskôr, ale predsa prinášame plán práce na rok 2014. Čakali sme totiž na právoplatné stavebné rozhodnutie pre stavbu II. zastavenia v Medenom Hámri, pretože tento projekt je na tento rok pre BBSOO prioritný. Stavebné rozhodnutie je teda právoplatné, takže už len počkať na vhodnejšie počasie a môže sa začať s realizáciou stavby. Ďalšie tohtoročné aktivity budú mať  brigádnický charakter. Chceme vyčistiť posledný priepust pre dažďovú vodu na urpínskych serpentínach a  ostatné priepusty podľa potreby dočistiť. Ďalej by sme tu chceli umiestniť aspoň jeden z troch altánkov, ktoré kedysi dotvárali kulisu tohto obľúbeného oddychového miesta Banskobystričanov. Bude sa to však odvíjať od peňazí, ktoré sa nám podarí získať, hlavne z  2% z dane. To isté platí aj pre sadenie stromčekov na nábreží Hrona pri parkovisku na Mičinskej ceste. Ďalšou brigádnickou akciou bude vyčistenie šachty pri fontáne v Mestskom parku a pokúsiť sa aspoň pripraviť dohodu o odstránenie náletovej zelene z telesa železničného mosta na ulici Pod Jesenským vŕškom. Ďalej by sme chceli očistiť okolie kaplnky sv. Jána Nepomuckého pri malej železničnej stanici. Taktiež by sme chceli pokračovať v čistení cintorína na Okružnej ulici, s ktorým sme začali v minulom roku v spolupráci so Slovenským skautingom v Banskej Bystrici. O plánovaní jednotlivých akcií vás budeme priebežne informovať.

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok