Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova evanjelického gymnázia, neskôr v nej sídlil štátny učiteľský ústav