Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

budova na Skuteckého ulici č. 22 (pôvodne žandárska stanica, neskôr známa pod názvom Späthova vila)