Zadajte svoju e-mailovú adresu nižšie a prihláste sa na odber nášho newslettera

CAPTCHA image

Jún

– 5. júna 1892 bola otvorená zastávka Banská Bystrica – sv. Ján. Zastávku tvoril upravený strážny domček, ktorý v roku 1902 a 1913 prešial stavebnou úpravou.

– 6. jún 2000 – Fanúšikovia poctivého metalu si prišli na svoje. V Banskej Bystrici prvý krát  koncertovala britská  heavymetalová legenda Iron Maiden.
– 10. jún 1620 – v sprievode 3200 ľudí prišiel na Uhorský snem do Banskej Bystrice Gabriel Bethlen aj so svojou manželkou.
– 13. jún 1443 – stredoslovenskú banskú oblasť postihlo zemetrasenie. Silné otrasy spôsobili popraskanie múrov domov, kostolov či pevných hradov. V mnohých prípadoch došlo aj k zrúteniu budov. Najväčšie škody spôsobilo zemetrasenie na banských dielach, pretože mnohé šachty a štôlne boli zničené závalmi. Na túto neobyčajnú udalosť nám zachovali pamiatku mestskí pisári v Banskej Bystrici, Kremnici a Banskej Štiavnici. Zemetrasenie sa tak stalo prvým doloženým výskytom seizmických aktivít na Slovensku.
– 13. júna 1907 sa v Kerhaticiach nad Orlicí narodil český architekt, maliar, grafik a publicista Alfred Piffl. 8. februára 1949 objavil v strahovskej kanónii premonštrátov perokresbu pôvodne neznámeho mesta, v ktorej profesor Piffl dokázal rozpoznať Banskú Bystricu. Pre Banskú Bystricu objavil nielenže najstarší obraz mesta, ale sa aj výrazne zaslúžil o prežitie Thurzovho domu, v ktorom v roku 1948 realizoval záchranný výskum. Profesor Piffl zomrel 26. júna 1972 v Bratislave.

– 15. júna 1496 potvrdil Vladislav II. mestské výsady Banskej Bystrice.
– 19. júna 1927 boli odhalené pamätné tabule Š. Moyzesa (biskupský palác, Námestie SNP č. 19) a K. Kuzmányho (budova evanjelickej fary, Lazovná č. 40), a bol položený základný kameň „Národného domu“.

– 19. júna 1940 bola na evanjelickej fare v Radvani odhalená socha A. B. Sládkoviča. Autorom sochy je banskobystrický rodák Frico Motoška.

– 20. júna 1769 sa v Kysuckom Novom Meste narodil v poradí štvrtý banskobystrický biskup Jozef Belanský. Zomrel 4. januára 1843 v Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.

– 23. júna 1571 sa v Trzebnici pri Wrocławi narodil Ján Willenberg, kresliar a drevorytec, autor najstaršej kresby – veduty Banskej Bystrice z roku 1590. Zomrel v Prahe v roku 1613.

– 24. júna 1525 prechádza Thurzovsko-Fuggerovská banská spoločnosť do rúk eráru.
– 24. júna 1730 sa v Trnave narodil prvý biskup banskobystrickej diecézy František Berchtold. Zomrel 14. augusta 1793 v Svätom Kríži nad Hronom. Pochovaný je v biskupskej hrobke Kostola Povýšenia sv. Kríža v Žiari nad Hronom.

– 25. jún 1945 –  na banskobystrickom námestí bol slávnostne odhalený Pamätník osloboditeľov. Pôvodne mal byť odhalený 22. júna, ale pre dážď sa slávnosť odložila. Pamätník je postavený z anortozitu, ktorý bol privezený zo Žitomirskej oblasti na Ukrajine.

– 30. jún – 1. júl 1911 – v Banskej Bystrici sa konalo zasadnutie Uhorskej komory.