Domovská stránka » Články » Za 2 % z daní bolo v parčíku pred mestským úradom vysadených 9 nových stromčekov

 
 

Za 2 % z daní bolo v parčíku pred mestským úradom vysadených 9 nových stromčekov

 

Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný  aj tento rok použil  finančné prostriedky z 2% z daní v celkovej sume 670,- € na obnovu verejnej zelene. Za získané prostriedky  sa v spolupráci so ZAaRES-om zrealizovala doplnková výsadba guľovitých javorov v parčíku pred mestským úradom, ktorý začiatkom tohto roku prešiel komplexnou obnovou. Ďakujeme naším sympatizantom a priaznivcom za finančnú podporu, vďaka ktorej sme naplánovanú aktivitu mohli zrealizovať. Poďakovanie patrí aj zamestnancom ZAaRES-u, ktorí nám ochotne pomohli pri príprave a samotnej výsadbe.