Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Sochy atlantov na fasádach banskobystrických budov

Sochy atlantov boli využívané vo viacerých slohových obdobiach, počnúc antikou, cez renesanciu, baroko až po neoslohy. Atlant bol zobrazovaný ako svalnatá mužská postava a v architektúre a stavebníctve plnila na fasádach funkciu nosných prvkov. Názov je odvodený od postavy z gréckej mytológie – obra Atlasa, ktorý podopieral nebeskú klenbu. S týmto architektonickým prvkom sa stretneme aj na niekoľkých budovách v Banskej Bystrici.

 
 

Zdieľaj tento príspevok