Domovská stránka » Projekty » Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

 
 

Slávnostná posviacka II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu a pamätného kameňa venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi

 

V sobotu 26. júna 2014 sa v rámci  mestom organizovaného podujatia “Cisárska vizitácia”, uskutočnilo v parčíku pri Medenom Hámri, slávnostné posvätenie obnoveného II. zastavenia Krížovej cesty vedúcej z Banskej Bystrice na Španiu dolinu, ako ja pamätného kameňa, venovaného rakúskej cisárovnej Alžbete Bavorskej – Sisi.  V najbližšom období by malo dôjsť k celkovej revitalizácii parčíka, a to úpravou trávnatej plochy, nahradením náletov pôvodným druhom drevín a osadením lavičiek. Projekt revitalizácie zastrešuje banskobystrické občianske združenie Permon.