Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Roľnícka vzájomná pokladnica v Banskej Bystrici

Sieť roľníckych vzájomných pokladníc pôsobila na území Slovenska v rokoch 1924 až 1948. Išlo o úverové družstvá, ktoré centrálne zastrešoval Zväz roľníckych vzájomných pokladníc v Bratislave. Zväz ukončil svoju činnosť v roku 1948, splynutím s Ľudovým peňažným ústredím v Bratislave. V Banskej Bystrici mala svoje sídlo Roľnícka vzájomná pokladnica v dome pekára Jána Reinhardta, na Hornej ulici č. 4. Dnes sa v týchto priestoroch nachádza ázijské bistro.

 
 

Ďaľší príspevok Články

 
 

Zdieľaj tento príspevok