Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

socha Sv. Vincenta (na podstavci bol nápis: St. Vincent Paolo, Ora pro nobis, Anno Dom. MCMXXXVIII – Sv. Vincent de Paul, oroduj za nás, roku Pána 1938)

 
 

Ďaľší príspevok

 
 

Zdieľaj tento príspevok