Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Rašínov štít

Vedeli ste, že na budove národnej banky sa v minulosti na fasáde nachádzal tzv. Rašínov štít spolu so znakmi 5 zemí, ktoré tvorili 1. Československú republiku (Čechy, Morava, Sliezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus) ? Rašínov štít bol umiestnený nad hlavným portálom, na mieste, kde sa dnes nachádza slovenský štátny znak. Autorom návrhu štítu bol pražský sochár a medailér Josef Fiala a zhotovený bol Frantom Anýžom, výrobcom kovových umeleckých predmetov. Na pozadí štítu bol slovenský štátny znak. Pred dvojkrížom bol do kruhu umiestnený nápis “Československá republika“ s podobizňou Sv. Václava a okolo dvojkríža bolo zasadených 10 štvorcípych hviezd. Štít ďalej dopĺňali nápisy “Velkému muži národa“ a priezvisko prvého československého ministra financií, Aloisa Rašína (* 1867 – † 1923). Zemské znaky Čiech, Moravy, Sliezska, Slovenska a Podkarpatskej Rusi sa nachádzali na pilastroch napravo a naľavo od hlavného portálu v úrovniach jednotlivých podlaží. Po vzniku vojnového slovenského štátu bol Rašínov štít odstránený a znaky zemí tvoriacich Československú republiku boli zosekané z fasády, s výnimkou slovenského štátneho znaku. Ten bol odstránený krátko po skončení II. svetovej vojny po roku 1945. Prázdne štíty sa na fasáde budovy národnej banky nachádzajú dodnes.

 
 

Ďaľší príspevok Články

 
 

Zdieľaj tento príspevok