Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Projekty BBSOO v rámci participatívneho rozpočtu úspešné aj v roku 2021

Aj v roku 2022 sa vďaka podpore obyvateľov podarí zrealizovať 2 projekty Banskobystrického spolku okrášľovacieho a ochranného. Projekt Urpínske serpentíny III. – obnovenie promenády s lavičkami, info tabuľou a prvkami pri historickom múriku (1. miesto) a Revitalizácia parčíka cisárovnej Sissi – záchrana historických smútočných líp Medenom Hámri (4. miesto). Vo fotogalérii vám prinášame aktuálny stav daných lokalít.

 
 

Zdieľaj tento príspevok