Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Plán činnosti BBSOO na rok 2016.

V roku 2016 by sme chceli pokračovať v projektoch, ktoré sme započali v minulých rokoch. Pomaly už tradične budeme začínať čistením parčíku pri Medenom Hámri, pokračovať budeme dočistením zvršku telesa starého železničného mosta od náletovej zelene na ulici pod Jesenským vŕškom, ako aj dokončiť úpravu pri soche partizána pri železničnej stanici Banská Bystrici – mesto. Tohto roku by sme chceli začať s tradíciou čistenia hrobov osobností spätých z históriou Banskej Bystrice. Na tento rok chystáme ešte jednu novinku – malý výlet do Kostiviarskej, kde si pozrieme interiér kaplnky sv. Jána Nepomuckého a dozvieme sa niečo o jej histórii a histórii Kostiviarskej.. Nesmieme zabudnúť ani na výsadbu stromčekov na Skuteckého ulici cez 2%. Vlani sa nám takto podarilo vysadiť celkovo 16 stromčekov (5 stromčekov na jar a v druhej etape v decembri 11 stromčekov).

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok