Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Pamätná tabuľa na Robotníckom dome

Vedeli ste, že pamätná tabuľa na Robotníckom dome nie je pôvodná ? Prvá pamätná tabuľa bola odhalená 20. mája 1952 pri príležitosti osláv 15.výročia celoslovenskej konferencie KSČ. Po vyhlásení Robotníckeho domu za národnú kultúrnu pamiatku v júni roku 1963, bola táto tabuľa nahradená súčasnou.

 
 

Zdieľaj tento príspevok