Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

zdobené dosky s mestským erbom, v ktorých je listina o udelení čestného občianstva uložená