Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

dňa 1. marca 1902 bolo zo strany mesta Teofilovi Štadlerovi udelené čestné občianstvo