Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

Pamätná tabuľa na budove evanjelickej fary.