Domovská stránka » Projekty » Obnovenie kamennej fontány v Mestskom parku

 
 

Obnovenie kamennej fontány v Mestskom parku

 

Jednou z prvých aktivít spolku bolo vyčistenie torza kamennej fontány v mestskom parku. V súčasnosti je torzo fontány vyčistené, avšak zámerom spolku je fontánu dať do pôvodného stavu a sfunkčniť.