Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

img467

dom Arpáda Klopstocka v mestskom parku (Tajovského 1), dom dnes spravuje Diecézna charita Banská Bystrica

 
 

Zdieľaj tento príspevok