Domovská stránka » Články » Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

 
 

Mestská vila Ing. Bortnyáka na Uhlisku

 

Mestskú vilu na ulici Timravy č. 3, si dal na Uhlisku v roku 1934 postaviť banský inžinier Béla Bortnyák. Bol absolventom Banskej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, kde dokončil štúdium v roku 1916. Vilu vlastnil až do roku 1959. Zomrel 22. februára v roku 1962 a pochovaný je na cintoríne v Slávičom údolí, v Bratislave. Stavbu naprojektoval architekt Ing. Pavel Walluch, ktorý pracoval pre Slovensko – českú účastinnú stavebnú spoločnosť v Banskej Bystrici. Stavba sa realizovala v časti Uhliska, krátko nazývanej aj Churchillova štvrť, v druhej etape individuálnej bytovej výstavby. Na vile prebehli minimálne stavebné zásahy. Došlo k výmene okenných výplní, ktoré nerešpektujú pôvodné členenie okien a zároveň bolo odstránené pôvodné oplotenie, a nahradené novým.