Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

Krížová cesta na Španiu Dolinu – obnovenie 2. zastavenia pri Medenom Hámri

Krížová cesta bola celodenná procesia vo Veľkom týždni, ktorá sa začínala pri Getsemanskej záhrade pri terajšom Farskom kostole v Banskej Bystrici a viedla cez Medený Hámor, Kostiviarsku, Jakub až ku Kaplnke Božieho hrobu na Španej Doline. Dĺžka cesty bola 11 km. Pri výstavbe komunikácie v Medenom Hámri bolo 2. zastavenie zbúrané. Obnovením 2. zastavenia by sme chceli skompletizovať Kalvársku cestu. V roku 2003 bolo zrekonštruované 5. zastavenie. V septembri 2013 podal Bnaskobystrický spolok okrášľovací a ochranný na stavebný odbor mesta Banská Bystrica žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Obnovenie II. zastavenia Krížovej cesty na Španiu Dolinu v Medenom Hámri“. Stavebný úrad na základe tejto žiadosti vydal 9. 12. 2013 rozhodnutie o začatí stavebného konania.

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok