Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 
 

I. etapa čistenia parčíku pri Medenom Hámri

V nedeľu 23. marca 2014 Banskobystrický spolok okrášľovací a ochranný v spolupráci s OZ Permon uskutočnil I. etapu brigády – vyčistenie parčíku pri Medenom Hámri. V súčinnosti so Slovenskou správou ciest ako správcom majetku a ZaARES – om  došlo k úprave drevín rastúcich na pozemku. Práve v týchto miestach má dôjsť v krátkom čase k výstavbe repliky II. zastavenia krížovej cesty na Španiu Dolinu. Následne by mala pokračovať celková revitalizácia priestoru a to výrubom náletových drevín a ich náhrada novou výsadbou, osadenie lavičiek a umiestnenie pamätnej dosky cisárovnej Sissi (Alžbete Bavorskej). II. etapa brigády bude zameraná na dočistenie druhej polovice parčíku a prípravu priestoru pre výstavbu zastavenia.

 
 

Ďaľší príspevok Projekty

 
 

Zdieľaj tento príspevok