Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

pôvodne budova rim. kat. sirotinca na Dolnej ulici č. 47, kde je tabuľa umiestnená