Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

hrobka rodiny Hudecovcov na evanjelickom cintoríne v Banskej Bystrici