Informácie na telefónnom čísle 0907 625 679
 

interiér – súčasný stav